Hållbart lantbruk i framkant

Välkommen till

Gillberga Lantbruk

Gillberga lantbruks affärsidé är att bedriva ekologisk och konventionell växtodling, grisuppfödning och lantbruksentreprenad på ett lustfyllt, hållbart och lönsamt sätt, med fokus på kvalitet.

Gillberga Lantbruk drivs av Carl Johansson med familj och medarbetare

Grisuppfödningen

Vi föder upp ca 5250 grisar årligen från 30 kg till slakt i våra stallar på Gillberga och Forsby. Smågrisarna kommer från en lokal samarbetspartner och grisarna levereras till Scan. Fodret består av egenodlad vete, korn, åkerböna och havre, kompletterat med soja och mineraler. Vi är förutom IP Sigills ”grundcertifiering Gris” även anslutna till Gård o Djurhälsans smittskyddsprogram.

Växtodlingen

Växtodlingen, som totalt består av 650 ha, är uppdelad på två inriktningar. Runt Gillberga bedrivs KRAV-certifierad odling på 300 ha. Grödorna är: Höstraps, Höstvete, Maltkorn, Grynhavre, Åkerböna, Vitklöver och Ängssvingel. En ny torkanläggning med cirkulerande satstork från Antti med flispanna invigdes till skörden 2019. På Forsby och Julpa ca 25 km från Gillberga odlas i huvudsak foder till grisarna i form av höstvete, korn och åkerböna. På Forsby finns en konternuerlig tork och lagring där den mesta foderspannmålen hanteras.

Torkanläggning

Torkanläggningen

2018-2019 investerade Gillberga Lantbruk i en ny torkanläggning från Antti för torkning och lagring. En cirkulerande satstork torkar och renar spannmålen. Finansiering för projektet kommer delvis från europeiska unionen.

EU Jordbruksfonden logo

Kontakta oss

För att kontakta oss, fyll i formuläret så återkommer vi snarast.